Senior

Her kan du læse om hvilke muligheder du får, når du fylder 60 år.

Seniordage

Siden 1. januar 2009 har en ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i

*  2 dage i det kalenderår man fylder 60

*  3 dage i det kalenderår man fylder 61

*  4 dage i det kalenderår man fylder 62

*  4 dage efterfølgende år, hvor man er ansat.

Seniordage kan afholdes som halve eller hele dage efter de samme regler som omsorgsdage. En halv dag svarer til halvdelen af den skemalagte tjeneste. Efter aftale på skolen kan også regnes i timer. Det skal i så fald aftales, hvor mange timer en dag tæller. 

Hvis du er interesseret i en aftale om særlige vilkår som erfaren medarbejder, skal du rette henvendelse til din lokale kreds. Her får du rådgivning og kredsen kan indgå aftale med kommunen.

Der kan være tale om følgende muligheder:

Seniorstilling

For at få en seniorstilling skal du være fyldt 52 år. Hvis du gerne vil blive på arbejdsmarkedet, kan det aftales, at det bliver i en mindre belastende stilling. Stillingen kan være mindre belastende, enten ved at man nedsætter arbejdstiden, eller ved at du får mindre belastende funktioner.

Hvis der er aftalt en seniorstilling, kan det også aftales, at du får et tillæg der i større eller mindre grad dækker den løn, du havde før. Du har ret til fuld pensionsindbetaling/optjening i en seniorstilling.

Det kan også aftales, at du kan få en særlig bonus, hvis du bliver på arbejdsmarkedet til efter, du er fyldt 62. år.

Endelig kan der aftales indbetaling af ekstra pension – hvis du er tjenestemand ekstra pensionsalder og der kan aftales kompensation for det fradrag, der foretages i din pension, hvis du som tjenestemand går på pension inden du er fyldt 65/67.