Endelig dagsorden 2016

Så er er endelig dagsorden til generalforsamlingen

Nu kan den endelige dagsorden til generalforsamlingen tirsdag d. 15. marts 2016 på Madkontoret, 9500 Hobro ses på hjemmesiden under om kredsen, generalforsamling, endelig dagsorden

Emner

Målgruppe