Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling kreds 151

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.30
på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest fredag den 23. februar 2018.
Af hensyn til spisning efter generalforsamlingen er tilmelding nødvendig.
Der vil blive ophængt lister til tilmelding på skolerne.
Andre kan tilmelde sig til kredskontoret tlf. 98 33 60 01
senest torsdag den 1. marts 2018
Kredsstyrelsen

Emner

Målgruppe