Generalforsamling 2018, valg

Generalforsamlingen 13.marts 2018

Der vil senere komme et referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden. På generalforsamlingen tog kredsen og medlemmerne afsked med vores mangeårige formand, Gert Willems.

Som ny formand blev Dorte Castens valgt. Som ny næstformand blev Henrik Hvirring valgt. Lene Nielsen blev genvalgt til krdsen som kasserer. Søren Ramlau-Hansen blev nyvalgt til kredsstyrelsen.

Emner

Målgruppe