Brev til tillidsvalgte

I forlængelse af opsigelse og afskedigelse/omplacering af tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommune, har de faglige organisationer udsendt nedenstående brev til alle tillidsvalgte.

Til de tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommune 

I forbindelse med budget 2019 valgte Mariagerfjord Kommune at opsige 6 tillidsvalgte.

De faglige organisationer har i den forbindelse afholdt flere møder blandt andet med Kommunaldirektøren og Økonomiudvalget for at få dem til at trække opsigelserne tilbage. Organisationerne ser det som et angreb på den Danske Model og jeres beskyttelse som tillidsvalgte.

Status for de opsagte tillidsvalgte er nu, at de enkelte faglige organisationer enten har indgået en fratrædelsesaftale eller en genansættelse.

Vi har ikke modtaget bekræftelse på, at Mariagerfjord Kommune ikke vil anvende samme fremgangsmåde ved fremtidige afskedigelsesrunder. Såfremt det gentager sig, har de faglige organisationer aftalt at vi i hvert enkelt tilfælde, hvor en tillidsvalgt indstilles til afskedigelse mødes for at få en fælles drøftelse for at sikre jeres retmæssige beskyttelse mod fyring.

Som tillidsvalgt i Mariagerfjord Kommune er I de faglige organisationers repræsentanter på arbejdspladserne og derfor forpligtiget til blandt andet, at fremkomme med kritik af forhold på arbejdspladsen.

Vi vil derfor til hver en tid sikre, at I bliver beskyttet mod uberettiget fyringer.

Venlig hilsen

De faglige organisationer

3F Mariager Fjord – HK Kommunal Nordjylland – Teknisk Landsforbund – Socialpædagogerne – Mariagerfjord Lærerkreds – BUPL Nordjylland – Danske Fysioterapeuter – FOA Mariagerfjord

Emner

Målgruppe