OM KREDS 151 Mariagerfjord Lærerkreds

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og et kredsstyrelsesmedlem, som vælges på den ordinære generalforsamling i lige år med funktionsperiode fra 1. april og 2 år frem.

Dorte Carstens
Formand
kongresdelegeret
Ansvarlig skolepolitisk udvalg

Henrik Hvirring
Næstformand 
kongresdelegeret
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Arbejdsmiljøansvarlig i kredsen

Lene Nielsen
kredsstyrelsesmedlem
Kasserer
kursusansvarlig
Havbakkeskolen

Mads Lauge Nørhave
kredsstyrelsesmedlem
Mariager skole