OM KREDS 151 Udvalg

Organisationsudvalg

Organisationsudvalget arbejder med TR-regler, arrangementer, tilbyder kurser for TR'ere og Kredsstyrelsen samt eventuelle medlemskurser. Udvalget har et samarbejde med Kredssamarbejde Nord (KSN) om kursusvirksomhed.Her deltager Lene Nielsen.
Udvalget består af Lene Nielsen (tovholder) og Gert Willems.