Kandidat til Hovedstyrelsesvalget Jacob Sveistrup

Kandidat til Hovedstyrelsesvalget Jacob Sveistrup

En stemme fra virkeligheden

Jeg er lærer i den danske folkeskole. Jeg er lærer ude i virkeligheden. Derude, hvor lærerne hver dag gør en forskel for børn og unge. Men også derude, hvor hverdagen presses af manglende tid, inklusion, bureaukrati og manglende anerkendelse af vores arbejde. Den virkelighed vil jeg tage afsæt i, hvis jeg bliver valgt til hovedstyrelsen.

I DLF skal vi have høje ambitioner på vegne af både lærerne og eleverne. Vi skal ikke stille os tilfredse med forståelsespapirer eller tvivlsomme lokalaftaler, men gå benhårdt efter en central ressourcebindende arbejdstidsaftale. Et fundament, der sikrer lige vilkår for alle, hvor opgaver og ressourcer passer sammen, og hvor der samtidig skabes rum for gode lærerliv. Intet af ovennævnte opnås ved hurtige løsninger eller et quick fix (så var det nok sket), men gennem en målrettet strategi, gode alternative løsningsforslag, en vedholdende påpegning af, hvad en god skole er, og ikke mindst et stærkt fællesskab og sammenhold på den enkelte skole, i den lokale lærerkreds og i et samlet DLF.

Bliver jeg valgt vil jeg være konstruktiv kritisk og nysgerrig, bidrage med nye ideer og synsvinkler og samtidig bevare og udvikle de mange gode værdier, vi har i DLF. En fagforening, der lytter til medlemmerne, og er der for medlemmerne. Uanset hvor man arbejder og uanset hvilken hjælp, man måtte have brug for. Vi skal genvinde respekten for vores profession og ikke mindst vores folkeskole gennem en saglig argumentation og stillingtagen til skolens udfordringer. Med mange års erfaring som tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem, men først og fremmest som lærer stiller jeg hermed mit kandidatur til rådighed.

Med venlig hilsen Jacob Svejstrup

Opstillet af Viborg Lærerkreds og Skiveegnens Lærerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstillet af Viborg Lærerkreds og Skiveegnens Lærerforening

Emner

Målgruppe