Generalforsamling

Generalforsamling Mariagerfjord Lærerkreds

MARIAGERFJORD LÆRERKREDS

Kreds 151

 GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.30

på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec),
9500 Hobro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest mandag den 24. februar 2020.

Af hensyn til spisning efter generalforsamlingen er tilmelding nødvendig.

Der vil blive ophængt lister til tilmelding på skolerne.

Andre kan tilmelde sig til kredskontoret tlf. 98 33 60 01

Eller mail: 151@dlf.org
Senest mandag den 24. februar 2020.

Kredsstyrelsen

Emner

Målgruppe