Medlemsbrev fraktion 4

Efteraar 2
Medlemsbrev til medlemmer under fraktion 4

 

Kære medlem af fraktion 4 Mariagerfjord Lærerkreds

Siden vores fraktion 4 udvalg nedlagde hvervet først på året, har kredsen arbejdet for at kunne tilbyde jer to årlige arrangementer, en julefrokost og en forårs/sommerfrokost.

I foråret havde vi planlagt et forårsarrangement med frokost på Cafe K i Hobro og besøg på Hobro museum. Det måtte vi aflyse pga. Covid 19.

Vi havde også planlagt en julefrokost for jer på Comwell i Rebild i denne måned, men den måtte vi også aflyse pga. de nye restriktioner i forbindelse med pandemien.

Når forholdene igen tillader det, vil vi arrangere en sammenkomst for jer. Ved sammenkomsten vil vi efterlyse fraktion 4 medlemmer, som har lyst til at indgå i kredsens fraktion 4 udvalg og på den måde sørge for, at vi igen kan tilbyde spændende og fællesskabsskabende aktiviteter for kredsens medlemmer i fraktion 4.

Som konsekvens af, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan mønstre et sådant udvalg, står vores plads i det regionale kredssamarbejde for fraktion 4 ledig.

Skulle der blandt jer være en, der har mod og lyst på denne opgave, er man meget velkommen til at henvende sig til kredsen på tlf. 98 33 60 01 eller 151@dlf.org.

Kender I medlemmer af kredsen i fraktion 4, som ikke anvender mail, må I meget gerne videreformidle denne hilsen.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Vi glæder os til at se jer, når forholdene igen tillader det.

På kredsstyrelsens vegne

Dorte Lykke Carstens

Formand

.

Emner

Målgruppe