Medlemsbrev okt. 2020

Mariagerfjord Logo1
Nyhedsbrev til alle medlemmer oktober 2020

Kære medlem af Mariagerfjord Lærerkreds

Håber du har haft en god efterårsferie og igen er klar til at tage en tørn med skolearbejdet.

Ny i kredsstyrelsen

Efter første november er der igen udskiftning i kredsstyrelsen.

Kredsstyrelsesmedlem Mads Lauge Nørhave stopper, da han er blevet ansat som viceskoleleder på Mariager Skole. Vi takker ham for indsatsen for kredsen og dens medlemmer og ønsker ham alt godt fremover.

Det betyder samtidigt, at førstesuppleant Maria Øbo Østrup tillidsrepræsentant på Valsgaard Skole indtræder i kredsstyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med Marie.

Kongres 2020

Coronasituationen prægede også årets kongres. En to dages kongres blev erstattet af en endags kongres med ganske få punkter på dagsordenen. Vi drøftede blandt andet OK 20 og så frem mod OK 21, som forventes at blive lidt af en gyser, da nogle af de andre faggrupper har høje forventninger til resultatet på baggrund af indsatsen under pandemien. Hovedstyrelsens forventninger er, at der vil komme ganske få midler til forhandling pga. den aktuelle økonomiske situation grundet corona, så kongressen gav mandat til, at det vigtigste resultat DLF skal gå efter, er sikring af reallønnen, bevarelse af reguleringsordningen og procentvise gennerelle lønstigninger. Til de specielle forhandlinger vil der primært blive rejst bløde krav, som orlov ved barns død, seniorrettigheder og tiltag for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen.

Det store spændende punkt på årets kongres var valg af ny formand for Danmarks Lærerforening. Det er de kongresdelegerede, der vælger foreningens for- og næstformand. Der var tre kandidater til posten. Kredsstyrelsen var uafklarede helt op til kongressen i forhold til, om vi skulle stemme på Gordon Ørskov Madsen eller Morten Refsgaard. Vi valgte, at give vores stemmer til Gordon Ørskov Madsen, fordi han taler ud fra en vi-tankegang og lægger stor vægt på fællesskabet. Vi vedlægger kredsformand Mette Brendstrups stiller-tale, som for os gjorde udslaget.

Inklusionsundersøgelse:

Tilbage i februar 2020 foretog Mariagerfjord Lærerkreds en inklusionsundersøgelse blandt jer medlemmer.

Inklusionsundersøgelsen er nu præsenteret på et møde med Børne- og familieudvalget. Der blev bragt en længere artikel i udgaven af Nordjyske tirsdag d. 15. sep. I starten af november afholdes desuden et møde med skolechef Berit Vinter samt formand for skolelederforeningen i Mariagerfjord Omar Sørensen.

Faglig Klubmøder:

Kredsstyrelsen vil bestræbe sig på at komme rundt på skolerne til faglig klubmøder hen over vinteren. Afhængig af den aktuelle situation omkring corona, kan nogle af møderne evt. afvikles som webmøder.

På vegne af kredsstyrelsen Dorte Carstens

Emner

Målgruppe