Aldersreduktion

Du har ret til aldersreduktion fra begyndelsen af det skoleår, hvor du fylder 60.
Vigtigt.Denne ret er ophørt fra 2014, hvor der i stedet blev udbetalt et tillæg.
Bemærk, at dette tillæg forsvinder med OK 15, idet det indgår i den løntrinsstigning alle får.

Nedenstående gælder stadig, hvis man blev 60 år inden 2014

Reduceret skoletid
Når du fylder 60 år, kan du få reduceret skoletiden med 175 timer. Det sker ikke automatisk. Du skal selv gøre din skoleleder opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af aldersreduktionen. 

De 175 timer medregnes fra begyndelse af det skoleår, hvor du fylder 60 år. 

Du får fuld løn og pensionsopsparing samtidig med, du får aldersreduktion.  

Aldersreduktion
Aldersreduktion er en seniorordning med henblik på aflastning i arbejdet. Der skal derfor helt ekstraordinære hændelser til, for at en lærer på aldersreduktion pålægges overarbejde. 

Du kan ikke få overtidsbetaling for eventuelle overarbejdstimer. En overarbejdstime udløser en times afspadsering i den følgende normperiode. 

De 175 timer nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsansættelse.