Pensionister

Pensionistudvalget er ansvarligt for at planlægge og gennemføre møde- og arrangementsvirksomhed for medlemmer af fraktion 4.

Udvalget arbejder ved planlægning og gennemførelse af ovennævnte under de af kredsstyrelsen besluttede retningslinier.

Af hensyn til persondataforordningen må der ikke ligge navne på udvalgsmedlemmerne på hjemmesiden