POLITIK

AMR

Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?

Ude til højre finder du div. informationer fra kredsen til dig som AMR

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) vælges af og blandt de ansatte, og er arbejdsmiljørepræsentant for den samlede gruppe af ansatte uanset job-funktion og faglig organisering.

AMR skal i samarbejde med ledelsen sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.