Senior

Her kan du læse om hvilke muligheder du får, når du fylder 60 år.
Seniordage

Siden 1. januar 2009 har en ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i

*  2 dage i det kalenderår man fylder 60

*  3 dage i det kalenderår man fylder 61

*  4 dage i det kalenderår man fylder 62

*  4 dage efterfølgende år, hvor man er ansat.

Seniordage kan afholdes som halve eller hele dage efter de samme regler som omsorgsdage. En halv dag svarer til halvdelen af den skemalagte tjeneste. Efter aftale på skolen kan også regnes i timer. Det skal i så fald aftales, hvor mange timer en dag tæller. 

Hvis du er interesseret i en aftale om særlige vilkår som erfaren medarbejder, skal du rette henvendelse til din lokale kreds. Her får du rådgivning og kredsen kan indgå aftale med kommunen.

Fra Mariagerfjord Kommunes seniorpolitik. Se hele politikken under under faneblad POLITIK, og under Politikker, aftaler og lov

For medarbejdere på 58 år og derover:
*  Tilbud om en seniorsamtale
*  Et særligt fokus på kompetenceudvikling med udgangspunkt i leders og medarbejders gensidige forventninger til fremtidige arbejdsopgaver, evt. nye udfordringer osv.
*  2 ekstra selvbetalte fridage om året.
*  Mulighed for orlov uden løn i en periode op til 3 måneder med indbetaling af sædvanligt pensionsbidrag.

For medarbejdere på 60 år og indtil folkepensionsalderen med mindst 5 års ansættelse ved Mariagerfjord Kommune:
*  Aftale om overgang til en seniorstilling som:
*  En mindre belastende stilling – eksempelvis en anden stilling eller andre opgaver mv.
*  Bevarelse af hidtidig stilling på nedsat tid – dog max. 25 % reduktion af timer
*  En kombination af ovenstående 2 seniorstillingstyper –dvs. en mindre belastendestilling på nedsat tid.
Seniorstillinger kan kun etableres for en tidsbegrænset periode, der samtidig kan aftales at være tidspunktet for medarbejderens fratrædelse.
Medarbejderen må ved etablering af en seniorstilling med timereduktion ikke påtage sig andet arbejde.