politikker, aftaler og love

Mariagerfjord Lærerkreds har forhandlingsret på en del af aftalerne om løn og reglerne om arbejdstid.

Fra 1/8 2014 er lærernes arbejdstid ikke længere en aftale mellem Mariagerfjord kommune og Mariagerfjord Lærerkreds.
Arbejdstidsreglerne er fastsat i Lov 409. Mariagerfjord kommune og Mariagerfjord Lærerkreds har indgået et værdigrundlag om arbejdstiden.

Forhåndsaftale (lønaftale) og en ferieaftale, som giver ret til at afholde 6. ferieuge som hele dage eller en hel uge, er stadig gældende

Der er tillige indgået en TR og AMR-aftale.

Bemærk: Fra 1/8 2019 er der indgået en arbejdstidsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord lærerkreds

Alle aftaler kan ses her til højre på siden.