politikker, aftaler og love

Mariagerfjord Lærerkreds har forhandlingsret på en del af aftalerne om løn og reglerne om arbejdstid. 

Samarbejdet mellem Mariagerfjord kommune og Mariagerfjord Lærerkreds hviler bl.a. på et aftalt værdigrundlag.

Forhåndsaftale (lønaftale) og en ferieaftale, som giver ret til at afholde 6. ferieuge som hele dage eller en hel uge, er stadig gældende