Nyansatte

 

Velkommen i folkeskolen!

 dlf078-195

Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl.

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer se linket til pjecen: Nyansatte i folkeskolen i højre side. Desuden er indsat link til DLF´s hjemmeside omkring samme emne.

Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du rette henven­delse til din tillidsrepræsentant eller kredsen.