Nyansatte

 

Velkommen i folkeskolen!

 dlf078-195

Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl.

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer i Overenskomst for lærere m.fl. Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du rette henven­delse til din tillidsrepræsentant eller kredsen.