Psykisk arbejdsmiljø

Kommunale tilbud til medlemmer vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Hvis du ønsker at gøre brug af de lokale tilbud, kan du henvende dig til din AMR. Et evt. forløb skal altid aftales gennem den lokale leder og AMR.

Grundet arbejdsrelateret stress kan tilbydes op til fem samtaler med en erhvervspsykolg - i enkelte tilfælde med en klinisk psykolog.

Er der tale om mere akutte situationer (vold, trusler om vold, mobning, chikane, traumatiske oplevelser mv.) benyttes det interne kriseberedskab.