Mariagerfjord Lærerkreds indkalder til generalforsamling 2024

Mariagerfjord Lærerkreds, Kreds151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2024 kl. 17.00 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro.

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, Kreds151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2024 kl. 17.00 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest fredag den 23 .februar 2024.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på e-mailadresse: 151@dlf.org senest mandag den 19. februar 2024.

Emner

Målgruppe