POLITIK AMR

Arbejdsskadeanmeldelse

Til højre kan du finde indberetningsskema (fuldmagt) til DLF.

Du finder også en tjekliste i forhold til opmærksomhedspunkter ved arbejdsskadeanmeldelser.