POLITIK AMR

Arbejdsskadeanmeldelse

Til højre kan du finde arbejdsskadeanmeldelse til Mariagerfjord Kommune - henholdvis arbejdsskade og nærvedulykke (tidligere riv/krads skema).

Du finder også indberetningsskema (fuldmagt) til DLF