OM KREDS 151 Mariagerfjord Lærerkreds

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af formand, næstformand, Fællestillidsrepræsentanten og et kredsstyrelsesmedlem, som vælges på den ordinære generalforsamling i lige år med funktionsperiode fra 1. april og 2 år frem.

Dorte Carstens
Formand
kongresdelegeret

Lene Nielsen
Næstformand
Kasserer
kongresdelegeret
kursusansvarlig
Havbakkeskolen

Karina Hangaard Dalsgaard
Fællestillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem
Ansvarlig skolepolitisk udvalg

Marie Øbo Østrup
Kredsstyrelsesmedlem
Valsgård Skole skole