OM KREDS 151 Mariagerfjord Lærerkreds

Vedtægter

Mariagerfjord Lærerkreds er kreds 151 i Danmarks Lærerforening.
Mariagerfjord Lærerkreds blev oprettet den 1. april 2006 ved en sammenlægning af hele eller dele af lærerkredsene i Arden, Hobro, Hadsund, Mariager og Ålestrup Kommuner.
Kredsens vedtægter kan læses under Vedtægter Mariagerfjord Lærerkreds.
Kreds 151's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Læs mere under Vedtægter Særlig Fond.

DLF's vedtægter kan ligeledes læses.

 

Vedtægter Mariagerfjord Lærerkreds og Særlig fond 2020
Vedtægter DLF