OM KREDS 151 Udvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget :Arbejdsmiljøudvalget står for kontakten til AMR' erne i kredsen, samt arbejdsmiljøspørgsmål generelt.
Udvalget afholder om muligt 2 møder med AMR om året. Hertil kommer om muligt 2 fællesmøder med TR og AMR.
Mads Lauge er kredsens arbejdsmiljøansvarlige og repræsenterer også Kreds 151 i Kredssamarbejde Nord / Arbejdsmiljøforum.