OM KREDS 151 Udvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget :Arbejdsmiljøudvalget står for kontakten til AMR' erne i kredsen, samt arbejdsmiljøspørgsmål generelt.
Udvalget afholder om muligt 2 møder med AMR om året. Hertil kommer om muligt 2 fællesmøder med TR og AMR. Kredsens arbejdsmiljøansvarlige repræsenterer også Kreds 151 i Kredssamarbejde Nord / Arbejdsmiljøforum. Kredsens arbejdsmiljøansvarlig er Marie Øbo Østrup.