OM KREDS 151 Udvalg

Organisationsudvalg

Organisationsudvalget arbejder med TR-regler, arrangementer, tilbyder kurser for TR'ere og Kredsstyrelsen samt eventuelle medlemskurser. Udvalget har et samarbejde med Kredssamarbejde Nord (KSN) om kursusvirksomhed.Her deltager Dorte Carstens.
Udvalget består af kredstyrelsen